home

 

Zedupads

Een tablet dat speciaal ontwikkeld is voor kinderen in Zambia met onderwijsprogramma's in het Engels en voor de kleintjes ook in het Tonga.

Een sprong vooruit:

 

Door een donatie van de Tsjechische Ambassade voor de aanschaf van computers, is het computerlokaal nu in gebruik genomen. Mwabuka heeft kunnen bijdragen in het meubilair. Doordat er nu ook 's avonds stroom is in de bibliotheek, maken ouders gebruik van het aanwezige lesmateriaal.

 

 

 

 

Een waterpomp

De Stichting Carolusgulden uit Leiden heeft de Malambu school op onze farm een waterpomp cadeau gedaan

Kleien op zolder

Esther heeft met haar project 'kleien op zolder' dit jaar al € 4000,- opgebracht

Originele AJAX shirts

gekregen voor elftal the Moorings

 

 

Ik zie jou staan

_________________________

 

De stichting en haar doelstelling

Mwabuka betekent in de regionale Tongataal: ik zie jou staan.

Rondom de Moorings Farm, bij Monze in Zuidelijk Zambia werden op initiatief van Thea Savory verschillende projecten opgezet met als doel de levensstandaard van de plaatselijke bevolking te verbeteren.

In Nederland kwamen steeds meer mensen onder de indruk van haar werk en doorzettingsvermogen en waren bereid Thea hierbij financieel en moreel te ondersteunen.

Op verzoek van een aantal van hen zijn de projecten nu ondergebracht in een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) geregistreerde Stichting, zodat donaties ook fiscaal aftrekbaar zijn..

 

 

 

 

Oprichtingsakte Stichting Mwabuka >>

Doelstelling

De stichting heeft tot doel de levensstandaard van de lokale bevolking rondom Monze in Zambia te verbeteren. Hierbij gaat het met name om:

  • Verbetering van de gezondheid.
  • Verhoging van het opleidingsniveau.
  • Groei van het inkomen.
  • Vergroting van de algemene ontwikkeling.
  • Uitbreiding van de zelforganisatie.

Daartoe ondersteunt de stichting de volgende projecten:

Uitgebreide huisartsenzorg, apotheek, moeder en kind poli, aidspreventie en zorg voor aidspatiënten in de kliniek van The Moorings Farm.

Bekostiging van de opleiding van leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs. Het beleid dat de stichting hierbij volgt staat beschreven in The Moorings Farm onderwijsfonds

Support van het Malambu vrouwencentrum. Zie Malambu vrouwencentrum voor meer informatie.

Steun aan het plaatselijk openbaar onderwijs. Zie Onderwijzerswoning, Malambubasisschool en bibliotheekgebouw voor meer informatie.

Projecten

 

 

 

Health and Care

Producten

 

De verkoop van het handwerk van de Malambo-vrouwengroep heeft tot nu toe € 295,- extra voor Mwabuka opgebracht. Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten

 

De vrouwen hebben hun producten aan ons verkocht en wij verkopen het weer iets duurder door, waarbij de extra opbrengst voor Mwabuka is.

 

 

 

Lees verder

Copyright Mwabuka © All Rights Reserved

 

Groeiend aantal donateurs

 

De Stichting Mwabuka is blij met de financiële bijdragen van haar trouwe donateurs.

In 2017 is het aantal donateurs toegenomen.

 

Het totaal gedoneerde bedrag kwam in 2017 op een bedrag van bijna € 36.000

 

 

ANBI geregistreerd