scholing

Mooie resultaten


 

Dit jaar hebben 3 studenten hun studie tot onderwijzer afgerond en ze werken inmiddels. Twee anderen hebben een baan gevonden in marketing en in inkoop en verkoop. Een laboratoriumassistent is zijn eindexamen aan het schrijven en een kleuteronderwijzeres is ook bijna klaar. Zo goed om te zien. En ik wil u hierbij heel hartelijk voor uw bijdrage bedanken.

 

Uw hulp is zo welkom. Met name die vervolgopleidingen hakken er financieel gezien aardig in. Maar het is het zo waard. Diegene die nu verdienen kunnen hun ouders helpen met de eigen bijdrage voor hun jongere broertjes en zusjes

Enkele interessante verhalen over kinderen die Thea met support van Mwabuka heeft kunnen helpen>>

 

Give a Child a Chance>>>>


 


Scholing

 

Het onderwijssysteem in Zambia kent drie fasen, waarbij elke fase is onderverdeeld in niveaus.

Primair onderwijs, vergelijkbaar met onze basisschool. Omvat de klassen 1 tot en met 7. De kinderen rond The Moorings Farm kunnen dit onderwijs gratis volgen in scholen op of dicht bij de farm.

 

Secundair onderwijs, vergelijkbaar met ons middelbaar onderwijs. Omvat de klassen 8 tot en met 12.

Dit onderwijs kost niet alleen schoolgeld, ook een schooluniform aanschaffen is verplicht. Naar de dichtstbijzijnde scholen moeten de kinderen 3 km lopen.

Als de scholen verder weg gelegen zijn logeren de kinderen op school. Dit kost dan ook kostgeld en de kinderen moeten zelf hun matras en dergelijke aanschaffen.

 

Tertiair onderwijs in de vorm van beroepsopleidingen, zoals leraren-opleiding, allerlei vakopleidingen en dergelijke.

 


Give a Child a Chance>>

 

Stichting Mwabuka bekostigde in 2023 de opleiding van ongeveer 60 kinderen, waarvan enkele  kinderen een beroepsopleiding volgen. Het gaat hier om opleiding voor beroepen als onderwijzer, laborant, administratief medewerker, medewerker inkoop, dominee of elektrotechnisch monteur.

Het bijhouden van de ontwikkeling van de kinderen, het houden van contact met de scholen en het administreren van alle uitgaven kost veel tijd.

 

Thea Savory doet dit werk geheel vrijwillig, samen met de Board Mwabuka Zambia. Alle afwegingen maken zij gezamenlijk, maar Thea Savory heeft als gemachtigde van de Stichting altijd het laatste woord als het om het een uitgave van de Stichting gaat.
The Moorings Educational Fund


 

 

Om een kind een eerlijke kans te geven in het leven is goed onderwijs ontzettend belangrijk.

Het helpt hen om zelf na te denken en betere keuzes te maken. Het geeft hen de mogelijkheid om een baan te vinden en zo in hun eigen onderhoud te voorzien en de volgende generatie vooruit te helpen.

 

In Zambia zijn de kosten voor middelbare school te hoog voor farmwerkers en zonder  hulp kunnen onze farmkinderen en aids-wezen niet naar de middelbare school of een vervolgopleiding doen.


Met behulp van de stichting Mwabuka  kunnen kinderen naar school en worden hun schoolgelden bekostigd.

Met voldoende donaties, kunnen sommige kinderen met goede resultaten ook vervolgopleidingen doen. Bijvoorbeeld tot leraar, elektriciën, verpleegster, röntgenlaborant e.d. Er komen steeds meer vragen voor deze vervolgopleidingen, maar deze zijn kostbaar.

 


De hulpvraag voor schoolgeld  is momenteel meer dan we kunnen bieden. We moeten helaas  kinderen weigeren. Dankzij donaties aan  het Educational Fund kunnen we kinderen in staat stellen om te studeren.


Hoe belangrijk vevolgonderwijs is en hoe het wordt gewaardeerd, blijkt uit de  brieven van dankbare leerlingen, zoals  onderstaand te vinden is onder de link.

 Educational Fund


Dit onderwijsfonds stimuleert het vervolgonderwijs van getalenteerde leerlingen, zowel secundair als tertiair (zie kader). Het basisonderwijs wordt bekostigd door de overheid. Het vervolgonderwijs kan alleen gevolgd worden op internaten die op afstand van de farm liggen, zodat de kinderen alleen in de vakanties naar huis komen. Voordat een kind toegang krijgt tot het fonds wordt met kind en ouders besproken wat de beste mogelijkheden zijn qua opleiding en kostschool. Er wordt bezien wat de ouders zelf kunnen bijdragen in de kosten.


Een belangrijke doelstelling van Stichting Mwabuka is om vervolgonderwijs financieel mogelijk te maken voor de kinderen van de farm. Maar omdat de financiële middelen niet toereikend zijn om alle kinderen aan het vervolgonderwijs te laten deelnemen, worden als voorwaarden gesteld dat de leerling, behalve voldoende capaciteiten, ook inzet en motivatie toont om de gekozen opleiding te gaan volgen


Tegenwoordig is een laptop in het vervolgonderwijs onmisbaar. Een aantal wordt door de Stichting betaald om de kans op slagen te vergroten.

Thea Savory heeft als gemachtigde van stichting Mwabuka de financiële eindverantwoordelijkheid bij de te maken keuzes.


 

Board


Sinds 2014 heeft de farm een Board, die beslist over een aantal belangrijke zaken die het onderwijs van de kinderen op de farm aangaan. In deze Board hebben zitting: Thea Savory, een aantal ouders, enkele leerkrachten, vrouwen uit de Malambo Women's Group en enige vertegenwoordigers van de farm.


Er wordt regelmatig vergaderd over welke kinderen worden toegelaten tot het Educational Fund en hoe hun schoolprestaties verlopen. Zij bezoeken regelmatig de kostscholen. De aanzet hiervoor werd gegeven door het bezoek van enkele leden van het Nederlandse bestuur in 2014. Deze bezoeken werpen zeker vruchten af.PTA


In 2015 is de Parent Teaching Association in het leven geroepen. Deze bestaat uit een aantal betrokken ouders van de farm die toezien op de vorderingen van de leeringen op de basisschool. Het schoolverzuim is hierdoor sterk verminderd en de schoolprestaties zijn toegenomen.

 

Enkele verhalen over kinderen die Thea met support van Mwabuka vanheeft kunnen helpen>>


 

 


 

 

Monze november 2023

 

Het schooljaar is weer begonnen.

 

Deze kosten betreffen schoolgelden, examen gelden, bijlessen tijdens vakanties, reiskosten naar school en andere schoolbenodigdheden. Extra kosten zoals kleding, toilet artikelen en extra eten zijn voor de rekening van ouders, voogd of het kind zelf gekomen.

 

De meeste kinderen werken tijdelijk op de farm tijdens hun vakanties om zo wat zakgeld bij elkaar te verdienen.

 

Met uw geld zijn 42 studenten in het middelbaar onderwijs en 13 jongeren in het vervolgonderwijs en 4 jongeren op de vakschool gefinancierd:

Copyright Mwabuka © All Rights Reserved