giften

Brief van het Bestuur:

Lees de brief van het bestuur>>Mwabuka jaarrekening 2020

toelichting op de jaarrekening 2020

Mwabuka Zambia 2020


Mwabuka jaarrekening 2021

toelichting op de jaarrekening 2021

Mwabuka Zambia 2021


ANBI algemeen 2021


 

2021

Het Bestuur is zeer verheugd u te kunnen melden dat er in 2021 €50.577,50 aan donaties binnengekomen is. ___________________________

Haar werk steunen

 

Wilt u het werk van Thea Savory via

Mwabuka steunen, dan kunt u uw donatie

of gift overmaken naar NL92 INGB 0005573827

ten name van Stichting Mwabuka, onder vermelding van "gift".

 

 

Een  eenmalige gift aan de stichting is fiscaal aftrekbaar, omdat Mwabuka door de Belastingsdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

U kunt de ANBI status van Mwabuka controleren door te gaan naar ANBI zoeken

en daar in te vullen "Mwabuka" en "Amsterdam".

 


 

 

Oprichtingsakte Stichting Mwabuka >>
 

Lopende projecten


 Bouwfonds>>

 


Giften

 


De Stichting Mwabuka is voor haar inkomen afhankelijk van giften van particulieren en private organisaties zoals bedrijven en subsidiefondsen. Al jaren lang ondersteunt een steeds grotere groep trouwe en betrokken donateurs Thea Savory - niet alleen moreel, maar ook financieel bij haar medisch en educatief werk.

 

Wilt u het werk van Thea Savory via Mwabuka steunen, dan kunt u uw donatie of gift overmaken naar ING-rekening nummer NL92 INGB 0005573827 ten name van Stichting Mwabuka, onder vermelding van "gift". NL92 INGB 0005573827

Eenmalige giften

 

Bij het aftrekken van eenmalige giften geldt een drempel van een percentage van uw inkomen. Alleen als het totaal van uw eenmalige gift boven deze drempel uitkomt, mag u de giften aftrekken. Ook geldt voor eenmalige giften een maximum. Deze voorwaarden gelden niet bij een periodieke gift, zie onderstaand.

 

 

Periodieke giften

Stichting Mwabuka is ANBI-geregistreerd.

 

Uw gift komt in aanmerking voor belastingaftrek als:

 

  • u een in Nederland wonende particulier bent
  • u minstens 1 keer per jaar hetzelfde bedrag overmaakt;
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt.
  • e.e.a. moet worden vastgelegd via de Belastingdienst. Informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.nl


      Download het formulier

 

Periodieke giften zijn erg belangrijk voor het werk van de stichting, met name bij het ondersteunen van leerlingen. Omdat de bekostiging van een opleiding meerdere jaren duurt, moet Mwabuka zich vezekeren van een vast inkomen over de jaren heen en een reserve aanhouden om schommelingen op te vangen.

 

 

Erfenis

 

Als u bij een erfenis geld zou  nalaten aan Mwabuka is het een voordeel dat de stichting  ANBI-geregistreerd is, omdat er dan over die schenking geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Het bedrag komt dan volledig ten goede aan het werk van de stichting.

Als u van plan bent om een deel van uw vermogen na te laten aan Mwabuka, is het verstandig dit via een testament bij de notaris te laten vastleggen. Een schriftelijke of mondelinge verklaring voor de nabestaanden kan tot misverstanden leiden. 


Meer informatie over ANBI vindt u op www.anbi.nl


Het verzilveren van cheques is kostbaar. Daarom verzoeken wij onze donateurs vriendelijk om hun bijdrage(n) over te maken per bank.


Wij stellen het op prijs als u ons uw emailadres en postadres laat weten, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen. Wij zullen daarvoor bij voorkeur uw emailadres gebruiken.